Eesti Allveeliit
Eesti Allveliit

EESTI 2016. A. LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED AKVALANGIUJUMISES

VÕISTLUSJUHEND

1. EESMÄRK

Selgitada välja Eesti 2016 Selgitada välja Eesti 2016

2. AEG JA KOHT 

Laupäeval 03. detsember Kohtla-Järve Spordikeskuse ujulas (Järveküla tee 44)
Sissepääs ujulasse ja soojendusujumine kell 11:15  Võistluste algus kell 12.00.

NB! Samal ajal toimuvad ka Kristina Nurga auhinnavõistlused lestau jumises. Juhendi  saadab laiali Kohtla-Järve Veespordiklubi juhataja.

3. VÕISTLEJAD JA O SAVÕTT  

- Võistlused viiakse läbi CMASi rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi

- Võistlused on individuaalsed ning arvestust peetakse absoluutarvestuses ja kahes noorteklassis:

1) 1998 a. ja varem sündinud mehed ja naised

2) 1999-2000 sündinud neiud ja noormehed

3) 2001-2002 sündinud tüdrukud ja poisid

- Võistlejad peavad omama Eesti Allveeliidu litsentsi 2016 aastaks. Litsentsi puudumisel stardi maks 15 EU

- Eesti meistrid selgitatakse : 100m ja 400m akvalangiujumises

-  Noortealadel võistlejad peavad olema suutelised täitma III spordijärku.

- Absoluutklassis lubatakse võistlema II järku omavad sportlased ja noorteklassis III järku omavad spor tlased.

Võistlejad, kes ei täi da norme diskvalifitseeritakse ning lõpp-protokolli alusel on klubi kohustatud ta suma iga sportlase pealt Eesti Allveeliidule leppetrahvi valeandmete esitamise eest 5 EU.

4. AUTASUSTAMINE 

I, II ja III koha võitjaid autasustatakse Eesti meistrivõistlust e medaliga.

Eesti Allveeliit

E-post:  eesti.allveeliit@gmail .com


 

Eesti Allveeliit (ametlik lühend EAL) on mittetulundusühing, mis edendab ja koordineerib allveespordialast tegevust Eestis.

Eesti Allveeliit on Eesti Olümpiakomitee  ja rahvusvahelise organisatsiooni CMAS  liige

President

Maksim Merkuri  + 372 50 65 685

Peasekretär

Ksenia Leonovits + 372 55 71 701

Juhatuse liikmed

  • Maksim Merkuri + 372 50 65 685
  • Ksenia Leonovits + 372 55 71 701
  • Tatjana Gnezdilova + 372 55 589
  • Tatjana Ikkonen  + 372 53 414 544
  • Vladimir Kunitsõn +372 55 69 25 69

 

World CUP AQUATHLON
29-31 January 2016
Paldiski, Estonia

EESTI 2016. A. LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED AKVALANGIUJUMIS ES 1. EESMÄRK Selgitada välja Eesti 2016 2. AEG JA KOHT Laupäeval 03. detsember Sissepääs ujulasse ja soojendusujumine kell 11:15. NB! Samal ajal toimuvad ka Kristina Nurga auhinnavõistlused lestau jumises. Juhendi saadab laiali Kohtla-Järve Veesp 3. VÕISTLEJAD JA O SAVÕTT – Võistlused viiakse läbi CMASi rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi – Võistlused on individuaalsed ning arvestust peetakse absoluutarvestuses ja kahes noorteklassis: 1. 1998 a. ja varem sündinud mehed ja naised 2. 1999 – 2000 3. 2001– 2002.a. sündinud tüdrukud ja poisid – Võistlejad peavad omama puudumisel stardi maks 15 – Eesti meistrid selgita – Noortealadel võistlejad peavad o – Absoluutklassis lubatakse võistlema II järku omavad sportlased ja noorteklassis III järku omavad spor tlased. Võistlejad, kes ei täi da klubi kohustatud ta suma iga valeandmete esitamise eest 5 4. AUTASUSTAMINE I, II ja III koha Eesti Allveeliit E-post: eesti.allveeliit@gmail .co ISED MEISTRIVÕISTLUSED AKVALANGIUJUMIS ES VÕISTLUSJUHEND 016. a. meistrid akvalangiujumises. etsember 2016 Kohtla-Järve Spordikeskuse ujula s (Järveküla t oojendusujumine kell 11:15. Võistluste algus kell 12.00. NB! Samal ajal toimuvad ka Kristina Nurga auhinnavõistlused lestau jumises. Juhendi Järve Veespordiklubi juhataja. VÕISTLEJAD JA O SAVÕTT Võistlused viiakse läbi CMASi rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi Võistlused on individuaalsed ning arvestust peetakse absoluutarvestuses ja kahes arem sündinud mehed ja naised 2000 sündinud neiud ja noormehed .a. sündinud tüdrukud ja poisid Võistlejad peavad omama Eesti Allveeliidu litsentsi 2016 puudumisel stardi maks 15€. Eesti meistrid selgitatakse: 100m ja 400m akvalangiujumises. ejad peavad olema suutelised täitma III spordijärku. batakse võistlema II järku omavad sportlased ja noorteklassis III järku omavad spor tlased. täi da norme diskvalifitseeritakse ning lõpp-protokolli alusel on ta suma iga sportlase pealt Eesti Allveeliidule leppetrahvi valeandmete esitamise eest 5€. I, II ja III koha võitjaid autasustatakse Eesti meistrivõistlust e medaliga.

Viimased uudised

Akvatlon

Akvatlon – võitlus vees ja vee all. Kahe vees oleva sportlase spordivõistlus, eesmärgiks on vastase lindi haaramine. Lint on vastase pahkluu abil fikseeritud.

Orienteerumine

Orienteerumine – rida allveespordi distsipliine mis viiakse läbi avaveekogus sportlase või sportlaste grupiga. Allveeorienteerumisel kasutatakse autonoomset hingamisaparaati,magnetkompassi,kaugusemõõtjat,sügavusmõõtjat. Sportlase ülesanne — kasutades kompassi, läbida spetsiaalselt mär